Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego
KOTLIN Sp. z o.o.

ul. Poznańska 42
63-220 Kotlin

tel. 62 740 51 00
fax 62 740 55 46
e-mail: biuro@zpowkotlin.pl

NIP: 6172196989